Sede electrónica Concello de Muros

13:24:43 Mércores 22 de marzo 2023

Información

OFICINA DE REHABILITACIÓN

20/02/2023

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDAS NO CASCO HISTÓRICO. FASE 12ª

EXP: 2023/U004/000003

O Pleno da Corporación, na sesión plenaria ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2022, aprobou inicialmente as bases reguladoras e convocatoria para á concesión de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do conxunto histórico de Muros, correspondentes á Fase 12ª, publicadas no BOP núm. 100, do 27 de maio de 2022.


Xustificantes de Publicación: