Sede electrónica Concello de Muros

10:01:28 Martes 17 de maio 2022

Información

URBANISMO

27/04/2022

PUBLICACIÓN DO PADRÓN MUNICIPAL DE VAOS

EXP: 2022/G007/000010

Aprobación do padrón municipal de contribuíntes do prezo público pola utilización privativa ou aproveitamento especial de espazos reservados nas vías públicas para aparcamento ou para entrada de automóbiles en inmobles lindantes exercicio 2022


Xustificantes de Publicación: