Sede electrónica Concello de Muros

04:07:54 Venres 1 de xullo 2022

Información

PERSOAL

16/06/2022

ANUNCIO CREACIÓN BOLSA PEÓNS LIMPEZA DE PRAIAS 2022

EXP: 2022/E001/000002

O Tribunal, do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal para o servizo de limpeza de praias 2022, que financiará a Deputación da Coruña programa MA100/2022, dispuxo a creación da seguinte bolsa de traballo cos/coas aspirantes seleccionados/as.


Xustificantes de Publicación: