Sede electrónica Concello de Muros

20:48:04 Martes 16 de xullo 2024

Información

PERSOAL

09/05/2024

ANUNCIO CONVOCATORIA OFICIAL CONDUTOR DE TRACTOR

EXP: 2023/E001/000047

Bases da convocatoria que rexerán o proceso selectivo mediante o sistema de concurso oposición para a cobertura dunha praza de oficial condutor tractor, persoal laboral interino grupo IV e a creación dunha bolsa de emprego no Concello de Muros.

Prazo: 10 días hábiles dende a publicación destas bases no BOP o día 9/5/2024.

Formulario: https://sede.muros.gal/sxc/export/sites/muros/recursos/downloads/Varios/ANEXO-II-SOLICITUDE-EMPREGO-2024-SEN-MERITOS.pdf


Xustificantes de Publicación: